→ Στις 31.12.2021, έπειτα από 3 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας, έληξε η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (ΕΔΙΑΟ).

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία ιδρύθηκε στις 17/05/2018 με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών που πραγματοποιεί το ΥΠΠΕΘ για ερευνητικές δράσεις σε επιστημονικούς τομείς με άμεσο κοινωνικό όφελος και ενδιαφέρον.

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Siemens.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

5.527 εξετάσεις ως τις 31.10.2021

πρόσβαση σε νέα φάρμακα και πιστοποιημένες διαγνωστικές υπηρεσίες

καλύτερη έκβαση και ποιότητα ζωής

συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

προτυποποίηση διαδικασιών, ολοκλήρωση διεργαστηριακών ελέγχων

αξιολόγηση 7 εργαστηρίων αναφοράς

αναβάθμιση κλινικής πρακτικής και προαγωγή ψηφιακής υγείας

σύγχρονο σύστημα παραγγελιοδοσίας, βάση δεδομένων, εθνικό αποθετήριο γενετικών δεδομένων στον καρκίνο

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ανάπτυξη νέων εργαλείων και ροών βιοπληροφορικής ανάλυσης, θεσμικό πλαίσιο ερευνητικών μελετών

νέες δυνατότητες για συνεργασία και έρευνα από την πρόσβαση σε μεγάλο όγκο βιοδεδομένων. Συνεργασία με: Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

δημιουργία 45 νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων εξωτερικού

ανάπτυξη νέων εξειδικεύσεων σε: ιατρική, βιολογία, βιοπληροφορική, φαρμακολογία

συγκράτηση νέων πτυχιούχων και προσέλκυση διδακτικού προσωπικού από το εξωτερικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη software και προηγμένων διαγνωστικών προϊόντων.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας από εταιρείες βιοτεχνολογίας και διαγνωστικά εργαστήρια (ενδεικτικά):
ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΕ
SafeBlood Bioanalytica
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ
GENEKOR
ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας

συνεργασία για μελέτες πραγματικής κλινικής πρακτικής και προγράμματα πρώιμης πρόσβασης.
Ενδεικτικά, εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Pharma Innovation Forum
Janssen
Novartis
Gilead
Abbvie
Roche
Astrazeneca

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Λήξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Α...

δείτε περισσότερα

Ολοκλήρωση πιλοτικής λειτουργίας του ΕΔΙΑΟ

δείτε περισσότερα

Δελτίο τύπου της ημερίδας του ΕΔΙΑΟ με τίτλο: «...

δείτε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ