Ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιοδοσίας

Προσοχή: από την 1η Ιουλίου 2021 έχει καταργηθεί η χρήση χειρόγραφων παραπεμπτικών. Το ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιοδοσίας είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση https://referrals.oncopmnet.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΗΔΙΚΑ που έχετε για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αθηνά Καραχάλιου στο τηλ. 231.1257527 ή στο email: helpdesk@oncopmnet.gr.

Έντυπα συγκατάθεσης

Οδηγίες προετοιμασίας και μεταφοράς δείγματος

Εξεταζόμενα νοσήματα και διευθύνσεις αποστολής