Ποιους αφορά;

Το Εθνικό Δικτύο Ιατρικής Ακρίβειας στην Ογκολογία (ΕΔΙΑΟ) έχει ως βασικό στόχο την προσφορά σύγχρονων διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας στους πολίτες, αναβαθμίζοντας τη διάγνωση, την πρόβλεψη της έκβασης και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο.

Η λειτουργία του ΕΔΙΑΟ θα αναβαθμίσει καθοριστικά την περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο, καθώς θα συνδράμει στην επιλογή στοχευμένης θεραπείας με βάση τις ιδιαίτερες βλάβες του DNA των καρκινικών κυττάρων του κάθε ασθενούς. Παράλληλα, θα επιτρέψει την ανίχνευση γενετικής προδιάθεσης καρκίνου σε υγιή άτομα με οικογενειακό ιστορικό και την έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλης πρόληψης.

Παράλληλα, το Δίκτυο θα διενεργεί:

  • υπηρεσίες πιστοποίησης των εξετάσεων σε ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
  • ανάπτυξη νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων προοριζόμενων για ευρεία κλινική εφαρμογή,
  • ερευνητικές μελέτες για την ανακάλυψη νέων προβλεπτικών/προγνωστικών δεικτών για επιλογή και παρακολούθηση της θεραπείας, νέων θεραπευτικών στόχων,
  • μελέτες επιδημιολογίας του καρκίνου, αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας και οικονομικών της υγείας.

Σχετικά με τις διαγνωστικές υπηρεσίες, το Δίκτυο απευθύνεται στους ιατρούς οι οποίοι έχουν υπό τη φροντίδα τους ασθενείς με νεοπλασματική νόσο, με στόχο να τους δώσει πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες μοριακής διάγνωσης και να τους επιτρέψει να επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπεία για κάθε ξεχωριστό ασθενή. Λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας των συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων καθώς και της ανάγκης ειδικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων το Δίκτυο θα είναι προσβάσιμο στους ασθενείς, μόνο μέσω των ιατρών τους.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΕΔΙΑΟ θα συλλέξει μεγάλο όγκο γενετικών δεδομένων τα οποία θα φυλάσσονται ανωνυμοποιημένα και με πλήρη ασφάλεια στο ΕΔΕΤ(GRNET), τον εθνικό πάροχο υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.