Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας στην Ογκολογία

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, είναι μια πρωτοποριακή δράση που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και άμεσο στόχο την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων και την παροχή εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης με βάση τα ιδιαίτερα βιολογικά /γενετικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν κορυφαίοι εθνικοί ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς με αξιοσημείωτη δράση στο χώρο της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής και της επιστήμης δεδομένων.

Οι υπηρεσίες του ΕΔΙΑ παρέχονται από τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας: δύο στην Αττική, μία στην Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη.
Οι εξειδικευμένες αυτές μονάδες παρέχουν υπηρεσίες γονιδιακής και μοριακής ανάλυσης με την χρήση νέας γενεάς μεθόδων ανάλυσης DNA και έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου που παράγονται από αυτές όπως και οργάνωσης βιοτραπεζών.

Με τις υπηρεσίες του ΕΔΙΑ αναβαθμίζεται καθοριστικά η περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο, καθώς διευκολύνεται η επιλογή στοχευμένης θεραπείας με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό σαφώς βελτιώνει τη συνολική έκβαση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ παράλληλα οδηγεί και σε περιστολή περιττού οικονομικού κόστους.

Παράλληλα, χάρη στις διαγνωστικές υπηρεσίες του ΕΔΙΑ είναι δυνατή η ανίχνευση γενετικής προδιάθεσης καρκίνου σε υγιή άτομα με οικογενειακό ιστορικό και η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλης πρόληψης.

Στόχος του ΕΔΙΑ είναι να παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο με βάση τις συγκεκριμένες εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ιατρό σας προκειμένου να μάθετε αν πρέπει να υποβληθείτε σε σχετική εξέταση.

Εξετάσεις στο ΕΔΙΑ μπορούν να ζητούν ογκολόγοι, αιματολόγοι και παθολογοανατόμοι. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για την παραπομπή προς εξέταση είναι ο θεράπων ιατρός σας που με βάση τις κλινικές ενδείξεις θα εκτιμήσει την ανάγκη εκτέλεσης της συγκεκριμένης εξέτασης και θα διαχειριστεί την αποστολή του δείγματος προς το Δίκτυο.