Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε την φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας. *

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@oncopmnet.gr.

* Τα στοιχεία σας αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο Ε.Κ. Αθηνά. Σε αυτά έχουν πρόσβαση μόνο οι συνεργάτες του έργου. Σε περίπτωση που απαιτείται από τη φύση του ερωτήματός σας, το Ε.Κ. Αθηνά μπορεί να κοινοποιεί το ερώτημά σας στο Συντονιστή ΕΔΙΑΟ ή σε άλλον φορέα- συνεργάτη χωρίς να αποστέλλει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ανώνυμα). Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 10 χρόνια μετά την πάροδο του ερευνητικού έργου.