ΜΙΑ Αττικής 1

Στόχος

Ο πρώτος κόμβος του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Αττική θα φιλοξενηθεί από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Παθολογίας (ΤΜΠ – MolPath) της Σχολής Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η συσσωρευμένη εμπειρία 12 ετών καθώς και η εξειδίκευση σε μία πληθώρα βιολογικών και κλινικών τομέων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων και υποδομών τελευταίας τεχνολογίας επιτρέπουν στο ΙΙΒΕΑΑ μια στέρεα βάση για περαιτέρω ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ιατρικής Ακριβείας.

Κύριες δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης

Το συνεργαζόμενο ΤΜΠ θα παίξει κεντρικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Ακριβείας, καθώς αναλύει ετησίως ένα μεγάλο εύρος συμπαγών όγκων ιστοπαθολογικά, ανοσοϊστολογικά και με στοχευμένη καταγραφή ακολουθίας (περίπου 15.000 δείγματα όγκων έχουν αναλυθεί από το 2009). Η μονάδα είναι αναγνωρισμένη από μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το ΙΙΒΕΑΑ θα δώσει σημασία στην εξαντλητική ανάλυση όγκων που βασίζεται σε καταγραφή ακολουθίας νέας γενιάς (Next Generation Sequencing), ενώ αντίθετα το ΤΜΠ θα εφαρμόσει κυρίως τεχνικές χαμηλής ταχύτητας καταγραφής (low-throughput) για να παρατηρήσει την ακεραιότητα επιλεγμένων γονιδίων σε καθαρά ορισμένους καρκίνους. Ο κόμβος στα επόμενα 2 χρόνια θα ασχοληθεί με τις παρακάτω δραστηριότητες: