ΜΙΑ Αττικής 2

Στόχος

Η Ιατρική Ακριβείας εισάγει την προσωποποιημένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δημιουργώντας πρακτικές, φάρμακα και ιατρικές προσεγγίσεις για τον κάθε ασθενή. Η πραγματοποίηση μιας προσέγγισης τέτοιου βεληνεκούς προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένων κέντρων γονιδιακής ανάλυσης, βιοτραπεζών, αλλά και πλατφόρμας συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Προς την κατεύθυνση αυτή και δεδομένης της μοναδικότητας των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην συγκεκριμένη ΜΙΑ, η παρούσα πρόταση έχει ένα καινοτόμο συστατικό τόσο στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και σε εθνικό επίπεδο για το επιστημονικό πεδίο που πραγματεύεται.

Στόχος, λοιπόν, της εν λόγω δομής είναι λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων στους ογκολογικούς ασθενείς με στόχο την εξατομίκευση της θεραπευτικής αγωγής.

Κύριες δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης

Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας, η Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνεργασία με το ΕΙΕ και το ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμινγκ» θα εκπονήσει τις εξής δραστηριότητες:

  • Παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών για τη διάγνωση των κληρονομικών συνδρόμων προδιάθεσης στον καρκίνο, σε ασθενείς και οικογένειες με ιστορικό καρκίνων σε νέες ηλικίες. Η προσέγγιση βασίζεται στην αναλυτική καταγραφή του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού των ασθενών και των οικογενειών τους μέσω της δημιουργίας γενεαλογικών δέντρων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μοριακή γενετική ανάλυση όλων των μέχρι σήμερα γνωστών γονιδίων που σχετίζονται με την προδιάθεση στον καρκίνο με χρήση της τεχνολογίας μαζικής παράλληλης αλληλούχισης του γενετικού υλικού της γαμετικής σειράς.
  • Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός νέων γενετικών τόπων/γονιδίων που σχετίζονται με την προδιάθεση στον καρκίνο μέσω της συνεργασίας με διεθνείς κοινοπραξίες.
  • Ανάλυση του γενετικού υλικού όγκων από καρκίνο πνεύμονα, παχέος εντέρου, μαστού κ.α. με στόχο την ταυτοποίηση κλινικά χρήσιμων βιοδεικτών για στοχεύουσα θεραπεία.
  • Ανάδειξη νέων βιοδεικτών με στόχο την εξατομικευμένη θεραπεία.