ΜΙΑ Κρήτης

Στόχος

Η Κρήτη, και ειδικότερα το Ηράκλειο, αποτελούν ιδανικό τόπο για την εγκατάσταση και ανάπτυξη της νέας Μονάδας Ιατρικής Ακριβείας καθώς συνδυάζει την ύπαρξη άριστων ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με μακρά εμπειρία στους τομείς της γονιδιωματικής έρευνας, της βιοϊατρικής πληροφορικής, της γενετικής ιατρικής και της προηγμένης ιατρικής απεικόνισης, με δυναμικές πανεπιστημιακές κλινικές και άρτια ιατρικά εργαστήρια, δραστήρια στον τομέα των σύγχρονων κλινικών μελετών και των προηγμένων τεχνολογιών, με πνεύμα επιστημονικής συνεργασίας, με θετική προδιάθεση και αναπτυγμένη κουλτούρα στην καινοτομία, στην τεχνολογική ανάπτυξη, και γενικότερα στην κοινωνική προσφορά. H δημιουργία της ΜΙΑ Κρήτης γίνεται με τη συνεργασία αφενός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και αφετέρου τις κλινικές Παθολογικής Ογκολογίας και Αιματολογίας και τo εργαστήριo Παθολογικής Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κύριες δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης

Οι δράσεις θα αναπτυχθούν στη διάρκεια της επόμενης διετίας, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθόδων κλινικής, γονιδιωματικής ανάλυσης και προηγμένων τεχνολογιών ιατρικής απεικόνισης για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, την λειτουργία βασικών ερευνητικών υποδομών για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Ακριβείας και την υλοποίηση πιλοτικών μελετών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: