Συμπαγείς όγκοι

Η κατηγορία των συμπαγών όγκων αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των συνολικών περιστατικών καρκίνου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάλογα με τον τύπο των κυττάρων από τα οποία προέρχονται, οι συμπαγείς όγκοι διακρίνονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: (i) σαρκώματα, τα οποία προέρχονται από το μεσέγχυμα και (ii) καρκινώματα, που προέρχονται από επιθηλιακά κύτταρα. Στους συμπαγείς όγκους εντάσσονται πολλοί διαφορετικοί τύποι καρκίνου, μερικοί από τους οποίους χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή συχνότητα εμφάνισης και μεγάλη θνησιμότητα π.χ. καρκίνος πνεύμονα, παχέος εντέρου, μαστού, παγκρέατος, μελάνωμα, κ.ά. Επιπλέον, οι συμπαγείς όγκοι παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια αναφορικά με το μοριακό προφίλ: α) μεταξύ των διαφορετικών τύπων καρκίνου, β) μεταξύ διαφορετικών ασθενών με τον ίδιο τύπο καρκίνου, και γ) μεταξύ διαφορετικών περιοχών του όγκου ενός ασθενούς.

Η Ιατρική Ακριβείας έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στην καθημερινή κλινική πράξη για την καλύτερη πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με συμπαγείς όγκους. Λόγω της μεγάλης ετερογένειας του γενετικού προφίλ των συμπαγών όγκων, κρίνεται αναγκαία η χρήση τεχνολογίας που θα επιτρέπει την παράλληλη και μαζική ανίχνευση πολλαπλών γενετικών βλαβών (π.χ. μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές μεταθέσεις κλπ), όπως η αλληλούχιση νέας γενιάς (Next Generation Sequencing), μέθοδος με υψηλή ευαισθησία, που είναι ικανή να παράγει μεγάλο αριθμό δεδομένων κλινικής σημασίας με καλή σχέση κόστους-απόδοσης. Η πληροφορία που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας NGS ήδη συμβάλει στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης στον κάθε ασθενή στα πλαίσια της Ιατρικής Ακριβείας.