Το ΕΔΙΑΟ θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου από την κα Αναστασία Χατζηδημητρίου, Κύρια Ερευνήτρια του ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ και Υπεύθυνη της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΔΙΑΟ. Το πρόγραμμα του συνεδρίου (στα Αγγλικά) βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cancerconference.gr/agenda/.