Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο «Γιατί Ιατρική Ακριβείας στην Ογκολογία;». Θα γίνει παρουσίαση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Εμβληματικής Δράσης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» καθώς και αναφορά στις προοπτικές του Δικτύου για το μέλλον.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eventora.com/el/Events/bos-webinar