Σύνοψη εργασιών και ομιλιών του 4ο Συνεδρίου για τις πολιτικές του καρκίνου “Cancer & Personalized Medicine: The next frontier in cancer care”.