Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει ότι οι Μονάδες του Δικτύου είναι σε θέση να διενεργούν εξετάσεις βιοδεικτών που σχετίζονται με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες. Οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται δωρεάν σε ασθενείς που παραπέμπονται από τους θεράποντες ιατρούς τους προς τις Μονάδες του Δικτύου και δε θα αποδίδεται δαπάνη από πλευράς του ΕΟΠΥΥ.