Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε δελτίο τύπου στις 25-6-2019 με το οποίο ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, οι γενετικές εξετάσεις με τεχνολογίες αλληλούχησης νέας γενιάς για τη διάγνωση καρκίνου θα πραγματοποιούνται δωρεάν σε ασθενείς που παραπέμπονται από τους θεράποντες ιατρούς τους προς τις μονάδες του Δικτύου χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή από πλευράς του ασθενή. Συγκεκριμένα, οι γενετικές εξετάσεις αφορούν σε βιοδείκτες για συμπαγείς όγκους, αιματολογικές κακοήθειες και τα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου.